WAPNÖ MJÖL            

Wapnö mjöl & cerealier

Mark och åker är långsiktigt den viktigaste resursen för Wapnö gård och ska brukas för mat till människa och djur

Wapnö gård har sin vision marken, som den viktigaste resursen för att skapa hållbart in i framtiden. Åkern skall producera hälsosam mat till människan och åt djuren på gården. Odlingen skall ske energieffektivt och med växten som ett redskap för att skapa minimala insatser av energi.

Inget slam på Wapnös åkrar på över 25 år

Till åkrarna tillförs inget slam och så har det varit under minst 25 år. Det är inte bara utifrån risken för tungmetaller, rester från läkemedel, m.m. utan det är en princip. Säljer man mat så kan man inte ta emot slam som kommer från matinköp med mat från andra länder. Vi ska så långt det är möjligt bygga upp ett kretslopp på gården.

Härodlat®

Härodlat® till människan finns bl.a. i vårt vete, råg och speltvete som mjöl. Maltkorn är också en viktig del, där vi mältar kornet själva till vårt bryggeri.  

       

Bra gödsel i jorden ger de godaste grödorna

           Wapnö spannmål är ekologiskt odlat på Wapnös fält och självklart från slamfria åkrar.                                Höstsäd är säd som sås på hösten och klarar en övervintring, innan den kan skördas nästkommande år.  Många av de vanligaste sädesslagen och oljeväxterna finns både i höstformer och vårformer, till exempel vete, råg och raps. 

                                                        Många saker spelar in för en god skörd.                                                        Varje vår hoppas vi att solen och regnet ska göra sitt så att vetet, kornet, rågen, speltvetet och de andra grödorna kan växa till foder åt korna och mjöl till människorna. Men viktigast är att bruka jorden på ett sätt som gör att vi inte enbart styrs av yttre makter och erfarenheten har gjort oss duktiga på att parera vädret.

Falltal är ett  kvalitetsmått för spannmål som visar stärkelsens kvalitet, d.v.s. på bakningsdugligheten.

Värdet anger groningsgraden i spannmålen genom att ange enzymaktiviteten, närvaro av alfa -amylas, i kärnan. Är detta kvalitetsmått för lågt, betyder det hög aktivitet vilket i sin tur innebär att såser och redningar inte tjocknar samt att degen blir kletig.

                              

Vete

Vete är ett mycket mångsidigt sädesslag som används till bl. a bröd och bakverk, öl, brännvin, safter, såser och plättar, pasta, couscous och bulgur. Vetekornet känns igen på dess ljusbruna färg och knubbiga form utan strån. 

Speltvete

Speltvete är ett sädesslag som tillhör våra allra äldsta kulturväxter. Efter malning kallar vi det Dinkelmjöl. Ett kraftigt skal skyddar det näringsrika vetekornet och genom alla årtusenden har Dinkel behållit sina speciella egenskaper och sin goda smak. Dinkelmjöl har hög halt av protein. Bröd bakat på dinkelmjöl ger ett välsmakande, fylligt bröd med fin arom. 

Råg

Liksom korn, har råg ett ax med borst. Rågens borst är kortare än kornets. Dessutom växer råg vanligen högre än korn och har ett slankare utseende. Rågkorn används till mjöl, bröd, rågöl, rågwhiskey, några olika sorters vodka, och till djurfoder. När rågens blommor släpper ut sitt pollen sker detta explosionsartat under soliga dagar i juni vilket givit upphov till uttrycket 'rågen ryker'.

Vad betyder spannmål

Spannmål eller säd kallas de gräsarter som odlas för sina torkade, ätliga frön. I Sverige räknar vi traditionellt med fyra sädesslag: vete, råg, korn och havre. Idag odlas även hybriden rågvete, majs och små arealer av historiska sädesslag som spelt (dinkel) och emmer.           Cerealier betyder säd, sädesslag eller spannmål.


Tugga Gräs

En film om Wapnö Gård